Hjem

De fem spor

  • Vækst via ledelse
  • Situationsbestemt ledelse
  • Fagligt fokus
  • Turismeviden
  • Fødevareviden

 

Eksterne links

  • Information om efteruddannelse

 

  • Finansiering af efteruddannelse

Viden & Vækst

Viden & Vækst er et skræddersyet udviklingsprogram til bornholmske virksomheder med vækstambitioner

 

 

De fem spor

 

Programmet giver hver enkel virksomhed mulighed for at arbejde med ét eller flere spor.

Hvert sport leverer svar og løsninger, som virksomheden har behov for til at skabe vækst. I kan målrettet vælge spor efter virksomhedens konkrete udfordringer.

Forløb

 

Når I er udpeget til at deltage i Viden & Vækst, får I tilknyttet en af vores konsulenter. På et af de første møder afdækker vi sammen hvilket/hvilke spor jeres virksomhed kan profitere af. I skal herefter udarbejde en ansøgning med beskrivelse af, hvilke former for udviklingstiltag I vil benytte jer af på det valgte sport. Det kan fx være køb af ekstern rådgivning og ekspertise samt uddannelsesforløb eller andet.

 

Målgruppe

 

Hvem er målgruppen? Først og fremmest skal I have et ønske om vækst. Derudover er det et krav at virksomheden har ansatte.

Gennem diaglog og kortlægning vurderer vi jeres barrierer for vækst, og er Viden & Vækst noget for jeres virksomhed, har vi en plads på holdet til jer.

Økonomi

 

I skal være klar til en indsats. De enkelte spor i Viden & Vækst koster 500 - 10.000 kr. at deltage i afhængigt af ambitionsniveau. Samtidigt skal I være klar til at bruge nødvendig tid og nødvendige ressourcer. Til gengæld investerer vi i jer. I de enkelte spor vil der være mulighed for medfinansiering til køb af ekstern rådgivning og ekspertise samt uddannelsesforløb, alt afhængigt af jeres faglige behov og forretningsmæssige fokus.

 

Viden & Vækst er støttet af Den Europæiske Socialfond og Bornholms Vækstforum og løber i perioden 2015-2018

Partnerskabet består af: Væksthus Hovedstadsregionen, Business Center Bornholm, Campus Bornholm, Bornholms Akademi, Bornholms Regionskommune samt Center for Regional- og Turismeforskning